Przetwornik siły | Czujnik siły | Oś tensometryczna

Działanie czujnika siły nie jest skomplikowane i opiera się na podstawowych prawach fizyki.  Czujniki siły to urządzenia pomiarowe, mające powszechne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Przetworniki siły są niezastąpione w kontrolowaniu sił naprężających oraz sił ściskających lub rozciągających.

Czujnik siły – uniwersalne narzędzie pomiarowe

Wykorzystane przy produkcji technologie sprawiają, że czujniki siły znajdują zastosowanie zarówno przy pomiarach laboratoryjnych, jak i użytkowych. Stosuje się je do produkcji maszyn przemysłowych oraz urządzeń, które używane są na co dzień. Czujnik siły jest narzędziem, które doskonale sprawdzi się w sytuacjach wymagających precyzyjnych pomiarów.

Spółka SPAIS produkuje niezawodne czujniki siły, które powstają w oparciu o autorskie opracowania. Ciągłe prace badawcze pozwalają na modernizowanie czujników i wyznaczanie parametrów, które pozwalają na ich bezpieczną i skuteczną pracę. Czujniki siły od SPAIS to najwyższa jakość i gwarancja dokładnych pomiarów.

Czujnik siły FT-5102

Czujnik siły przeznaczony do pomiaru sił ściskających w warunkach przemysłowych. Jego niewielkie wymiary pozwalają na zastosowanie w małogabarytowych maszynach oraz mechanizmach. Przetwornik siły działa na zasadzie pomiaru odkształcenia sprężystego elementu pomiarowego pod wpływem przyłożonej siły. Odkształcenie części pomiarowej powoduje zmianę rezystancji, która przekształcana jest w układzie elektronicznym współpracującego z czujnikiem wzmacniacza na sygnał wyjściowy.

Przetwornik siły FT-5369R

Jest to uniwersalny przetwornik siły służący do pomiaru sił ściskających oraz rozciągających w warunkach przemysłowych. Szczególnie ma zastosowanie w pomiarach sił w maszynach wytrzymałościowych do prób statycznych. Zmiany rezystancji w układzie tensometrycznym przekształcane są w układzie elektronicznym wzmacniacza na sygnał wyjściowy, proporcjonalny do przyłożonej siły.

Oś tensometryczna – inny rodzaj czujnika siły

Osie przenoszące obciążenie (sworznie), które mają zastosowanie w dźwignicach, urządzeniach technologicznych czy stanowiskach pomiarowych, po odpowiedniej modyfikacji mogą został przekształcone w osie tensometryczne, czyli sworzniowe tensometryczne przetworniki pomiarowe, które posłużą do pomiaru siły obciążeń. Oś tensometryczna działa na zasadzie pomiaru siły tnącej, występującej w osi pomiędzy punktami podparcia. Pomiar z mostka tensometrycznego, przekształcany jest we wzmacniaczy na standardowy sygnał pomiarowy. Oś tensometryczna wykorzystuje wzmacniacz nadbudowany na sworzeń, bądź też oddalony i połączony z osią za pomocą kabla czujnikowego.

Proces projektowania czujników siły

Projektowanie czujników siły w taki sposób, by spełniały one nasze potrzeby, to poważne wyzwanie. Zadanie to można wykonać dopiero po rzetelnym przeanalizowaniu najważniejszych parametrów pomiaru siły.

Projekt urządzenia pomiaru siły – o czym powinno się pamiętać?

Przez projektowanie czujnika rozumie się dobór materiałów i zaprojektowanie całego układu w celu stworzenia urządzenia pomiaru siły. Kluczowe parametry pracy przetworników siłowych, które należy wówczas uwzględnić, są następujące:

  • naprężenie,
  • liniowość,
  • histereza.

Jednym z najważniejszych wyzwań w projektowaniu czujników siły jest osiągnięcie kompromisu. Z jednej strony urządzenia te muszą wytrzymać duży nacisk bez ryzyka uszkodzenia oraz trwałego odkształcenia. Z drugiej jednak należy podczas projektowania przetworników uwzględnić takie założenia, które uczynią z czujników aparaturę wystarczająco czułą, aby rejestrować mniejszy nacisk (jednocześnie, pomiar siły powinien być dokonywany z odpowiednią precyzją).

Wyzwania w projektowaniu czujników siły

Projektowanie czujników siły to proces, który powinien uwzględnić m.in. takie etapy oraz kwestie jak:

  • wybór metalu, z którego zostanie wykonany przetwornik pomiaru siły. Decyzje te  powinny uwzględniać warunki pracy, w tym np. skrajne temperatury oraz obecność żrących środków chemicznych,
  • gabaryty urządzenia,
  • ocena tego, jaka powinna być dokładność pomiarów siły wykonywanych przez urządzenie w ramach codziennej pracy,
  • typ mierzonego obciążenia (statyczne/dynamiczne),
  • przepustowość, która jest wymagana w celu zapewnienia sprawnej komunikacji z czujnikiem,
  • wymagania dotyczące zasilania interfejsu, a także jego rozmiar oraz waga.

Sprawdź również pozostałe elementy oferty!

Sprawdź naszą ofertę!